PRESENTACIÓ

El blog de la biblioteca té com a objectiu ser un espai de consulta on es poden conèixer totes les activitats que s'hi realitzen, les experiències de lectura dels alumnes, dels recursos didàctics que disposa,de recomanacions de noves lectures, d'articles interessants relacionats amb el món lector...
En definitiva, busca ser un espai de consulta per motivar als nens i nenes en el món lector.
Biblioteca de tots i per a tots...

No hay comentarios:

Publicar un comentario